logo NCGeo

Prof. Peter Teunissen (voorzitter NCG 1993-2009)Dr.ir Bastiaan van LoenenNCG Groen 50, Nico Bakker, Leen Breure, Wilko Quak (redactie), Geo-informatie kent geen tijd?Jaarverslag 2009 NCGGS 49, P.J.M. van Oosterom, M.G. Vosselman, Th.A.G.P. van Dijk, M. Uitentuis (Editors), Management of massive point cloud data: wet and dryNCG Rapport Pog 76, Lucasz Grus, Assessing Spatial Data InfrastructuresPog 75, Shi Pu, Knowledge based building facade reconstruction from laser point clouds and imagesPog 74, Oude Elberink, Acquisition of 3D topography. Automated 3D road and building reconstruction using airborne laser scanner data and topographic mapsRapport 'De geodetische infrastructuur in Nederland'Prof. J.M. Tienstra (1895-1951)GS 47, Peter J.M. van Oosterom (Editor), Core Spatial DataProf.ir. J.E. Alberda (1926-2010)Pog 73, Wouters, Identification and Modeling of Sea Level Change Contributors

Oud-voorzitter NCG prof. Teunissen Honorary Professor Tongji University,

Oud-voorzitter van de NCG en lid van de NCG prof.dr.ir. Peter Teunissen is Honorary Professor van de Tongji University in Shanghai (China) geworden. Deze award is hem in november in Shanghai uitgereikt met de volgende woorden. "Professor Teunissen has a long-standing relationship with China through his geodetic work and his research on Global Navigation Satellite Systems. The award is given to acknowledge Professor Teunissen's excellence "
(06-12-2010)

Nieuwsbrief NCG >>

De NCG geeft vijf à zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met nieuws en berichten uit de NCG en haar subcommissies. De nieuwsbrieven worden verspreid onder de leden van de NCG en de subcommissies. Op verzoek kunnen belangstellende buiten de NCG zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor de NCG Nieuwsbrief: klik hier en verstuur de e-mail.
(30-11-2010)

Nieuwe leden Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie >>

Het dagelijks bestuur van de NCG heeft twee nieuwe leden van de Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie benoemd: dr.ir. N.A. Kinneging (Rijkswaterstaat Waterdienst) en ing. R.A.J. van Lieshout (Staatstoezicht op de Mijnen).
(29-11-2010)

Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 toegekend aan dr.ir Bastiaan van Loenen >>

De Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 is toegekend aan dr.ir Bastiaan van Loenen. De prijs (3.000 euro en een herinneringsbord) is uitgereikt tijdens het GIN symposium 'De Geo-informatie buiten zetten' op 10 november 2010 in Apeldoorn. Dr.ir. Bastiaan van Loenen (1974) is werkzaam als onderzoeker bij de TU Delft (Onderzoeksinstituut OTB, sectie Geo-informatie en grondbeleid).
(11-11-2010)

Publicatie: Geo-informatie kent geen tijd? >>

In de Groene reeks is de publicatie 'Geo-informatie kent geen tijd?', Nico Bakker, Leen Breure, Wilko Quak (redactie) verschenen. De publicatie bevat vijf uitgeschreven presentaties van de studiedag met dezelfde naam gehouden op 17 september 2009. De publicatie is alleen te verkrijgen als gratis elektronische publicatie (pdf).
Nederlandse Commissie voor Geodesie 50, Delft, 2010. 80 pagina's. ISBN: 978 90 6132 325 9.
(26-10-2010)

Jaarverslag 2009 van de NCG verschenen >>

In het Jaarverslag 2009 van de NCG zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies in 2009.
In een speciaal artikel beschrijft prof.dr. M.J. Kraak de onderzoeksagenda van de International Cartographic Association (ICA) 'Kartografie en Geo-informatiewetenschappen', waarmee de ICA wil laten zien hoe zij kan bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek binnen onze globale gemeenschap en binnen deze context kan fungeren als een moderator op het vakgebied.
Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen beschrijft in zijn artikel 'J.E. Alberda (1926 - 2010): Geodeet met wiskundeknobbel' de wetenschappelijke bijdragen van prof. Alberda aan de Europese waterpassing, zijn besliskundige benadering van de geodetische kwaliteitsbeheersing en zijn precisieanalyse van netwerken. Prof. Alberda, voormalig lid en secretaris van de Commissie, overleed op 13 januari 2010.
(26-10-2010)

Publicatie 'Management of massive point cloud data: wet and dry' >>

In de Groene reeks is de publicatie 'Management of massive point cloud data: wet and dry' verschenen. De publicatie bevat tien uitgeschreven presentaties van de studiedag met dezelfde naam gehouden op 26 november 2009. De publicatie is alleen te verkrijgen als gratis elektronische publicatie (pdf).
Nederlandse Commissie voor Geodesie 49, Delft, 2010. 104 pagina's. ISBN: 978 90 6132 322 8.
(16-09-2010)

Nieuw werkplan met onderzoeksagenda van de Subcommissie Mariene Geodesie  >>

De Subcommissie Mariene Geodesie heeft een nieuw werkplan opgesteld met een uitgewerkte onderzoeksagenda. Het plan geeft verder een uitwerking van de coördinatietaken voor het onderwijs en de beroepspraktijk. De onderzoeksagenda telt zeven onderwerpen, o.a. de realisatie van verticale referenties op zee, de innovatie in de presentatie van geografische informatie en de integratie van navigatiesystemen.
(18-08-2010) 

Taakgroep Geovisualisatie ingesteld

De NCG heeft de Taakgroep Geovisualisatie ingesteld met als opdracht het opstellen van een missie en taken voor een subcommissie op dit gebied. Als mogelijke onderwerpen voor een subcommissie zijn o.a. genoemd: het monitoren, stimuleren of realiseren van nieuwe visualisatietrends die toegepast kunnen worden in de geowereld en het bestuderen en realiseren van nieuwe representaties in relatie tot 'nieuwe' gegevensstromen (3D en tijd). Prof. Menno-Jan Kraak (UT-ITC) is benoemd tot voorzitter van de Taakgroep.
(17-08-2010)

GI-beraad (VROM) stelt rapport "Nederland 2020 - Virtuele Delta" vast >>

Het GI-beraad (VROM) heeft het rapport "Nederland 2020 - Virtuele Delta". Agenda en aanpak kennis, innovatie en educatie - GIDEON Strategie 7 in haar vergadering van 1-7-2010 vastgesteld. Het rapport is opgesteld door de NCG in opdracht van het ministerie van VROM. De NCG voert het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie uit van GIDEON - Basisvoorziening geo-informatie Nederland. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor een onderzoeksprogrammering van de geo-informatie in Nederland.
De NCG is van plan om op basis van het rapport een concrete kennis- en onderzoeksagenda op te stellen voor het gebied van de geo-informatie en geodesie in Nederland.
(16-08-2010)

De NCG ondersteunt 3D-pilot >>

Kadaster, Geonovum, het ministerie van VROM en de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) onderschrijven het belang van een uniforme aanpak voor 3D geo-informatievoorziening in Nederland. Daarom hebben zij in januari 2010 gezamenlijk een uitvraag gedaan voor deelname aan een 3D-pilot, waarin geïnteresseerde partijen een 3D-testomgeving ontwerpen en implementeren voor een beperkt gebied. De uitvoering van de pilot ligt nadrukkelijk bij de deelnemende partijen uit zowel de wetenschappelijke, publieke als private sector.
Het project wordt financieel ondersteund door het Kadaster, Geonovum en de NCG. Inmiddels werken ruim 80 wetenschappers en technici van universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten en het bedrijfsleven samen in het project.
(07-07-2010)

Prof. Hans Oerlemans houdt Prof. Baarda-lezing >>

Prof. Hans Oerlemans (IMAU, Universiteit Utrecht) houdt de 'Prof. Baarda-lezing 2010' tijdens het GIN Symposium 2010 op woensdag 10 november 2010 in theater Orpheus, Churchilplein 1, Apeldoorn. Aanvang nog niet bekend. De titel van zijn lezing luidt 'Global Warming': Het verhaal van de gletsjers.
(05-07-2010)

GIN Symposium 2010, 10 november a.s. in theater Orpheus in Apeldoorn >>

Het GIN Symposium 2010 wordt op woensdag 10 november a.s. in theater Orpheus in Apeldoorn gehouden. Tijdens het symposium wordt de Prof. Baarda-lezing gegeven en wordt de Prof. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 uitgereikt. Het centrale motto van het GIN Symposium is: Geo-informatie buiten zetten.
(21-06-2010)

Publicatie 'Assessing Spatial Data Infrastructures' >>

In de serie Publications on Geodesy is de publicatie 'Assessing Spatial Data Infrastructures' van Lucasz Grus verschenen.
Publications on Geodesy 76, Delft, 2010. 171 pagina's. ISBN: 978 90 6132 320 4. € 7,00.
(27-04-2010)

Publicatie 'Knowledge based building facade reconstruction from laser point clouds' >>

In de serie Publications on Geodesy is de publicatie 'Knowledge based building facade reconstruction from laser point clouds and images' van Shi Pu verschenen.
Publications on Geodesy 75, Delft, 2010. 133 pagina's. ISBN: 978 90 6132 319 3. € 10,00.
(01-04-2010)

Publicatie 'Acquisition of 3D topography' >>

In de serie Publications on Geodesy is de publicatie 'Acquisition of 3D topography. Automated 3D road and building reconstruction using airborne laser scanner data and topographic maps' van Sander Oude Elberink verschenen.
Publications on Geodesy 74, Delft, 2010. 194 pagina's. ISBN: 978 90 6132 318 1. € 13,00.
(01-04-2010)

Workshop 'VGI for SDI?', 16 april 2010, Wageningen >>

Op 16 april a.s. organiseren de Wageningen Universiteit en de Subcommission Geo-Informatie Infrastructuur van de NCG de workshop 'VGI for SDI?'. Voluntary geographic information for spatial data infrastructures? Deelname is gratis.
Verdere informatie >>
(16-03-2010)

Rapport 'De geodetische infrastructuur in Nederland' vastgesteld >>

De Nederlandse Commissie voor Geodesie heeft in haar vergadering op 11 december jl. het rapport 'Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland. Na vergelijking met onze buurlanden' vastgesteld. Het rapport is opgesteld n.a.v. de groeiende zorg over de continuïteit en de toekomstige kwaliteit van de Nederlandse geodetische infrastructuur. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om verbetering aan te brengen in de volgens de NCG verontrustende situatie. Het rapport is aangeboden aan de betrokken organisaties en in brede kring verspreid.
Het rapport is hier te downloaden >>.
(04-03-2010)

Nieuwe leden van subcommissies

Het dagelijks bestuur van de NCG heeft nieuwe leden van de Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie benoemd en een nieuw lid van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen.
Nieuwe leden Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie: dr. B. Dost (KNMI), dr. P.A. Fokker (TNO Bouw en Ondergrond), ir. A.P.E.M. Houtenbos, dr.ir. S. Kampshoff (NAM), mw. dr. C. Katsman (KNMI), ir. A.J.M. Kösters (Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst), dr. M. Kregel (Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.) en drs. G. de Lange (TNO Bouw en Ondergrond).
Nieuw lid van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen is ir. J.G.A. Jansen (Geomij - GeoBusiness Nederland).
(04-03-2010)

Drie nieuwe leden van de Nederlandse Commissie voor Geodesie >>

De Nederlandse Commissie voor Geodesie telt per 11 december 2009 drie nieuwe leden:

- Dr. M.J. van Bracht (TNO Bouw en Ondergrond);
- Prof.dr.ir. A. Veldkamp (Universiteit Twente, ITC; rector/decaan);
- Prof.dr. R.C. Veltkamp (Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen).

De nieuwe samenstelling van de Commissie is hier te vinden >>
(23-02-2010)

Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 >>

De NCG heeft in 1998 de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs ingesteld. Het doel van de prijs is het bevorderen en zichtbaar maken van het onderzoek in Nederland op het terrein van de geo-informatie en de geodesie. De prijs wordt toegekend aan hen die in Nederland bijzonder verdienstelijk onderzoek op genoemd gebied hebben verricht. Bij de selectie van de prijswinnaar zal de voorkeur in eerste instantie uitgaan naar jonge onderzoekers voor wie de prijs als aanmoediging kan gelden voor verder onderzoek.

De Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs bestaat uit een herinneringsbord en een geldbedrag van € 3.000. De prijs wordt dit najaar tijdens het GIN-symposium uitgereikt. Kandidaten kunnen voor 1 juli 2010 bij de NCG aangemeld worden. Zie voor verdere informatie >>.
(17-02-2010)

Onderzoeksplan Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens gepubliceerd >>

De Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens van de NCG heeft haar onderzoeksplan gepubliceerd. In het plan is het onderzoeksveld van de Subcommissie geschetst en uitgewerkt in tien thema's: vereisten van gebruikers; onderzoek naar ruwe basisgegevens: ruwe gegevens als basisgegevens; management van grote hoeveelheden gegevens; interpretatie van ruwe gegevens; onderzoek naar geïnterpreteerde basisgegevens: harmonisatie van concepten en gegevensmodellen; integratie van geïnterpreteerde gegevens; vraagstukken op het gebied van meerschaligheid; tijd en verleden; 3D geo-informatie; gezamenlijke kartering. Bij elk thema is de achtergrond beschreven, zijn belangrijke onderwerpen toegelicht en zijn onderzoeksvragen geformuleerd.
(21-01-2010)

Publicatie 'Core Spatial Data' >>

In de Groene reeks is de publicatie 'Core Spatial Data' verschenen. De publicatie bevat de uitgeschreven presentaties van de studiemiddag 'Core Spatial Data' (18-12-2008). Aanleiding voor het houden van de studiemiddag was het 25-jarig jubileum van dr.ir. Tjeu Lemmens aan de TU Delft. De publicatie bevat o.a. het onderzoeksplan van de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens van de NCG.
Nederlandse Commissie voor Geodesie 47, Delft, 2009. 96 pagina's. ISBN: 978 90 6132 317 4. € 5,00
(19-01-2009)

Prof.ir. J.E. Alberda, oud-secretaris NCG, overleden

Op 13 januari 2010 is oud-secretaris van de NCG prof.ir. J.E. Alberda overleden. Prof. Alberda (1926-2010) was hoogleraar Geodesie aan de TU Delft. Hij was van 1980 tot 1997 lid van respectievelijk de Rijkscommissie voor Geodesie en de Nederlandse Commissie voor Geodesie. Van 1980 tot 1992 was hij secretaris van de Commissie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de Commissie en aan de ontwikkeling van de geodesie.
(18-01-2010)

Publicatie 'Identification and Modeling of Sea Level Change Contributors' >>

In de serie Publications on Geodesy is de publicatie 'Identification and Modeling of Sea Level Change Contributors. On GRACE Satellite Gravity Data and their Applications to Sea Level Change Monitoring' verschenen van B. Wouters.
Publications on Geodesy 73 Delft, 2010. 194 pagina's. ISBN: 978 90 6132 316 7. € 10,50
(13-01-2010)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com