logo NCGeo

Dr.ir. Chrit Lemmen ontvangt de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2012.Bord van de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2004PoG 79, João Paulo Hespanha, Development Methodology for an Integrated Legal CadastreMaps4ScienceIUGGProf. Peter Apers (Univ. Twente)Research plan Subcommissie Geo-Informatie InfrastructuurOpen data: van ideaal tot realiteit, Marèse Peters (interviews), Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)NCG Groen 54, Edward Verbree, Theo Tijssen, e.a., 3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Testbed

Nieuwe leden Subcommissies

Het Dagelijks Bestuur van de NCG heeft drie nieuwe Subcommissieleden benoemd:
- Ing. Rogier Broekman (Rijkswaterstaat DID), Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen;
- Dr.ir. Radboud Koop (Netherlands Space Office), Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur;
- Ir. René van der Velden (Het Waterschapshuis), Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens.

(6-12-2012)

Rapport 'Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in geo-informatie'

Arbeidsmarkt Geo heeft het rapport 'Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in geo-informatie' uitgebracht. De kwalitatieve marktverkenning is tot stand gekomen in samenwerking met de NCG, ITC University of Twente en GeoBusiness Nederland.
Download rapport (5,8 Mb) >>
(3-12-2012)

Prof.dr.ir. Peter Teunissen 'Professor Honoris Causa' in China

Prof.dr.ir. Peter Teunissen is 'Professor Honoris Causa' geworden van het Geodesie en Geofysica Instituut van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS). Deze titel is hem toegekend vanwege zijn bijdragen aan de Mathematische Geodesie. Met het CAS doet Teunissen onderzoek op o.a. het in ontwikkeling zijnde Chinese satellietnavigatiesysteem. Het Chinese systeem Beidou/COMPASS is nagenoeg operationeel voor de Asia-Pacific regio en zal, met een geplande verdere uitbreiding naar 35 satellieten, naar verwachting in 2020 volledig operationeel zijn.
(22-11-2012)

Dr.ir. Chrit Lemmen wint de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2012 >>

Dr.ir. Chrit Lemmen heeft tijdens het GIN Symposium op 15 november 2012 de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2012 ontvangen uit handen van juryvoorzitter dr.ir. Menno Tienstra. Het onderzoekswerk van Lemmen is door de jury gewaardeerd als uitstekend van kwaliteit en origineel. Het onderzoek 'Land Administration Domain Model' heeft een sterke relatie tussen wetenschap en praktijk. Lemmen heeft een krachtige rol van initiator gespeeld bij de realisering van zijn onderzoeksresultaten.
Verdere informatie >>
(19-11-2012)

Ir. Sieb Dijkstra (Kadaster) sinds 1 november jl. gedetacheerd bij de NCG

Ir. Sieb Dijkstra (Kadaster) is sinds 1 november jl. gedetacheerd bij de NCG en voert nu met Frans Schröder het secretariaat van de NCG. Sieb gaat zijn werk voor de NCG uitvoeren vanuit het kantoor van Geonovum in Amersfoort.
(8-11-2012)

Publicatie 'Development Methodology for an Integrated Legal Cadastre', J.P. Hespanha >>

In Publications on Geodesy is de publicatie 'Development Methodology for an Integrated Legal Cadastre. Deriving Portugal Country Model from the Land Administration Domain Model' van João Paulo Hespanha verschenen.
De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
Verdere informatie >>
(29-10-2012)

Hydro12 International Conference on Hydrography, 13 -15 november, Rotterdam >>

Op de SS Rotterdam in Rotterdam wordt van 13 -15 november 2012 de 'Hydro12 International Conference and Exhibition on Hydrography, Taking care of the Sea' gehouden met presentaties, bedrijfsbeurs, demonstraties en workshops. Georganiseerd door de Hydrographic Society Benelux.
De NCG geeft een publicatie uit in de Groene Serie met wetenschappelijk georiënteerde artikelen van de conferentie.
Poster van Hydro 12 (pdf) >>
Registratie en verdere informatie >>
(23-10-2012)

GIN Symposium Winst met geo-informatie 15 november 2012 in Orpheus te Apeldoorn >>

Op 15 november 2012 vindt in Orpheus te Apeldoorn het tweejaarlijkse GIN symposium plaats. Het thema van het symposium is: Winst met geo-informatie. Op het programma staan o.a. de Prof. Baarda lezing 'ICT-trends en hun impact op de Geo-wereld' door prof. Peter Apers (Universiteit van Twente), de uitreiking van de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2012 en presentaties van PhD-studenten.
Flyer van het GIN Symposium 2012 (pdf) >>
Verdere informatie >>
(15-10-2012)

3D Pilot Slotdag 'Van 2D naar 3D BGT' 20 november 2012

Op 20 november 2012 organiseren het Kadaster, Geonovum en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 3D Pilot Slotdag 'Van 2D naar 3D BGT. Zelf aan de slag met de derde dimensie' in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch. Voor de meeste bronhouders is de BGT plat. Maar de wereld om ons heen is driedimensionaal en de vraag naar 3D-toepassingen neemt toe. Is het nu eigenlijk moeilijk om de overstap naar 3D te maken? Om deze vraag te beantwoorden, hebben tientallen organisaties samengewerkt binnen fase 2 van de 3D Pilot.
Kosteloos aanmelden kan via:
www.geonovum.nl/nieuws/3d-pilot/slotdag-3d-pilot-zelf-aan-slag-met-bgt-3 >>
Flyer van de 3D Slotdag (pdf) >>
(1-10-2012)

Verslag workshop verkenning doorstart Maps4Science 17 september

Op 17 september 2012 vond in Wageningen bij de WUR de workshop 'Verkenning doorstart Maps4Science' plaats. Er waren ca. 25 deelnemers vanuit een diversiteit aan organisaties (overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen). De workshop was georganiseerd door Maps4Science, IIP Geo en de NCG.
Conclusies van de workshop: Er is veel behoefte tot samenwerking rond onderzoek op de M4S thema's en steun voor de partnership-vorm. De focus van het onderzoeksprogramma zal uiteraard afhankelijk zijn van de partijen die hierin willen investeren. Rijkswaterstaat is hierbij een van de kern-stakeholders. Een doorstart en vormgeving als partnership kan rekenen op steun vanuit de ministeries van EL&I, I&M en OCW.
Verslag van de workshop (pdf) >>
Alle presentaties zijn te downloaden op de website www.maps4science.nl (onder Documents).
(1-10-2012)

Samenstelling van het Nederlands Comité van de IUGG is gewijzigd

Het Nederlands Comité van de IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) heeft twee nieuwe leden. Prof. Ramon Hanssen (TU Delft) is prof. Huub Savenije (TU Delft) opgevolgd als voorzitter van het Comité. Prof. Stefan Uhlenbrook (UNESCO-IHE Institute of Water Education) is prof. Huub Savenije opgevolgd als vertegenwoordiger van de International Association of Hydrological Sciences (IAHS) in het Comité. Prof. Huub Savenije is President-Elect geworden van de IAHS.
Verdere informatie >>
(1-10-2012)

Ir. Sieb Dijkstra (Kadaster) komt dit najaar het secretariaat van de NCG versterken

Ir. Sieb Dijkstra (Kadaster) komt dit najaar het secretariaat van de NCG versterken met het oogmerk om Frans Schröder, ambtelijk-secretaris van de NCG, eind 2013 op te volgen.
(5-9-2012)

Publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Use cases', verschenen >>

In de Groene serie is de vijfde en laatste publicatie van de 3D Pilot (2010 - 2011) verschenen: '3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Use cases', Mark Berntssen, Matthijs Danes, Joris Goos, Rick Klooster, Jan Kooijman, Laris Noordegraaf, Jantien Stoter, Christian Veldhuis en George Vosselman
De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
Verdere informatie >>
(5-9-2012)

Publicatie 'A Domain Model for Land Administration', Christiaan Lemmen verschenen >>

In Publications on Geodesy is de publicatie 'A Domain Model for Land Administration' van Christiaan Lemmen verschenen. In dit proefschrift is een Domein Model voor Land Administratie ontworpen. 'Land Administratie' kan gezien worden als Kadaster ‘in ruime zin’. Er is behoefte aan domein specifieke standaardisatie om de semantiek van Land Administratie vast te leggen op basis van al bestaande standaarden voor geometrie, tijd, metadata en voor waarnemingen en metingen uit het veld.
De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
Verdere informatie >>
(20-8-2012)

Prof. Baarda-lezing 2012 door prof. Peter Apers op 15 november a.s. >>

Prof. Peter Apers (Univ. Twente) geeft op 15 november 2012 de Prof. Baarda-lezing 2012 tijdens het GIN-symposium in Orpheus in Apeldoorn met als titel 'ICT-trends en hun impact op de Geo-wereld'. Trends in de ICT hebben een enorme impact op de samenleving en zetten veel tradities op hun kop. Nu reeds maken bijna alle Apps op de iPhone of iPad gebruik van de locatie waar je je bevindt en verrijken hun communicatie met de gebruikers m.b.v. kaarten. Geo-informatie is een gemeengoed geworden die niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. De vraag is welke invloed ICT heeft op de Geo-wereld en met name op de bedrijfsmodellen.
Verdere informatie >>
(15-8-2012)

Jaarverslag 2011 van de NCG verschenen >>

In het Jaarverslag 2011 van de NCG zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies in 2011. Het Jaarverslag bevat twee artikelen: 'Vario-scale data structures supporting smooth zoom and progressive transfer of 2D and 3D data' van prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom en dr.ir. B.M. Meijers; en 'Open Kaart: op weg naar een Shared Service Organisatie Geo' van dr.ir. M.A. Salzmann.
Het Jaarverslag en de artikelen zijn apart te downloaden >>
(15-8-2012)

NCG stelt nieuwe Subcommissie in: Subcommissie Geovisualisatie

Tijdens haar vergadering op 6 juni 2012 heeft de Nederlandse Commissie voor Geodesie de Subcommissie Geovisualisatie ingesteld. De Subcommissie zal als platform dienen voor professionele kaartenmakers om de laatste ontwikkelingen te signaleren, te bediscussiëren en zelfs te creëren. Dit met name door ook kaartenmakers van buiten de traditionele geo-beroepsgroep hierin te betrekken. Op deze manier kan er een bijdrage geleverd worden aan innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van de geovisualisatie.
De Subcommissie staat onder voorzitterschap van prof.dr. Menno-Jan Kraak (Univ. Twente - ITC) en start met de leden: drs. Nico Bakker (Kadaster), ing. Rick Klooster (Oranjewoud), dr.ir. Ron van Lammeren (GIMA) en prof.dr.ir. Jack van Wijk (TU Eindhoven).
(9-8-2012)

Werkplan en Onderzoeksagenda 2012 van de Subcommissie Mariene Geodesie >>

De Subcommissie Mariene Geodesie heeft een nieuw Werkplan en Onderzoeksagenda. De Subcommissie stimuleert geodetische onderzoeksvoorstellen die zijn toegepast op de mariene omgeving en coördineert marien-geodetische ontwikkelingen in Nederland op het gebied van onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Daarnaast adviseert de Subcommissie de NCG, de sector en de Nederlandse samenleving over de mariene geodesie.
Werkplan en Onderzoeksagenda 2012 >>
(18-6-2012)

Het EUREF National Report of the Netherlands 2012 te downloaden >>

Tijdens het EUREF-symposium van 6 - 8 juni 2012 in Saint-Mandé (Franskrijk) is het National Report of the Netherlands 2012 gepresenteerd.
Het rapport is als pdf te downloaden >>.
(18-6-2012)

Drie nieuwe leden van de Nederlandse Commissie voor Geodesie >>


Per 4 april 2012 zijn er drie nieuwe leden in de Nederlandse Commissie voor Geodesie benoemd:
- Ger Nieuwpoort, directeur Netherlands Space Office (NSO);
- Michiel van der Meulen, hoofd Geological Survey of the Netherlands (TNO); i.p.v. Mart van Bracht (TNO);
- Arie Versluis, directeur Rijkswaterstaat Data bij Data-ICT-Dienst (DID); i.p.v. Gerdy Harteveld (voormalig HID Rijkswaterstaat DID ).
(16-4-2012)

'Third International FIG Workshop on 3D Cadastres: Developments and Practices' >>

De 'Third International FIG Workshop on 3D Cadastres: Developments and Practices' wordt op 25 en 26 oktober 2012 gehouden in Shenzhen, China. De deadline voor het indienen van abstracts is 15 juni 2012 en de deadline voor full papers is 1 september 2012.
Verdere informatie: www.cadastre2012.org.
(3-4-2012)

Research plan van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur verschenen >>

De Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur heeft haar Research plan gepubliceerd. In het in het Engels verwoorde plan komen de volgende onderdelen aan bod: mission and tasks of the Subcommission Geo-Information Infrastructure, research setting, scope of Subcommision GII en research questions.
Het plan is te downloaden als pdf >>
(6-3-2012)

De jury van de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2012 >>

Dit najaar wordt de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2012 uitgereikt tijdens het GIN-symposium. De jury van de prijs bestaat dit jaar uit: dr.ir. M. Tienstra (voorzitter), prof.dr.ir. A.K. Bregt (Wageningen Universiteit), dr.ir. B. van Loenen (TU Delft), prof.dr. M.J. Kraak (ITC-Universiteit Twente), prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom (TU Delft) en mw. dr.ir. S. Verhagen (TU Delft).
Kandidaten voor de prijs kunnen tot 1 juli 2011 aangemeld wordt bij de NCG.
Verdere informatie >>
(14-2-2012)

Publicatie 'Open data: van ideaal tot realiteit' verschenen >>

In de Groene serie is de publicatie 'Open data: van ideaal tot realiteit, Marèse Peters (interviews), Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)' verschenen. De publicatie is gemaakt n.a.v. de studiedag 'Open geodata: van ideaal naar realiteit' op 9 november 2011 in Amersfoort georganiseerd door Geonovum in samenwerking met ICTU. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden. (7-2-2012)

Ir. Govert Strang van Hees overleden

Op 31 januari 2012 is ir. Govert Strang van Hees overleden. Hij was o.a. lid van de Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie van de NCG en hij schreef o.a. 'Globale en lokale geodetische systemen', gepubliceerd in de Groene serie van de NCG.
(6-2-2012)

Publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Testbed' verschenen >>

In de Groene serie is de publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Testbed', Edward Verbree, Theo Tijssen, e.a. verschenen. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
(10-1-2012)
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com