logo NCGeo

PoG 77, Martijn Meijers, Variable-scale Geo-informationJaarverslag NCG 2010

OGC Webinar 3D Pilot NL 12 januari 2011

Eerder berichtten wij over de OGC 3D award die de 3D Pilot NL in ontvangst mocht nemen van OGC, omdat door de inzet van de 3D Pilot Nederland het eerste land is dat op nationaal niveau afspraken heeft gemaakt over een 3D standaard. De standaard integreert het huidige nationale informatie model grootschalige topografie (IMGeo) dat uitgaat van 2D informatie met de OGC 3D standaard CityGML. Voor OGC vervult Nederland hiermee een 'inspirerende' voorbeeld functie. Dat is de reden dat de 3D Pilot NL op 12 januari het onderwerp is van een internationaal webinar dat wordt georganiseerd door OGC. Tijdens het webinar geeft Carsten Roensdorf voorzitter van de OGC werkgroep 'CityGML' een introductie over deze standaard. Jantien Stoter, projectleider 3D Pilot vertelt hoe CityGML in Nederland is geïntegreerd in IMGeo. Tenslotte gaat Joris Goos (gemeente Rotterdam) in op het gebruik van CityGML als open data. Deelname aan het webinar is gratis. Het Webinar vindt plaats van 17:00 - 18:00 (want dan zijn de meeste mensen in de wereld op hun werk). Als je je opgeeft en je kunt het webinar niet live volgen, krijg je de link naar de 'recordings' opgestuurd. De NCG is een van de initiatiefnemers geweest van de 3D Pilot (naast Kadaster, Genovum en Ministerie van I&M).
(21-12-2011)

Publicatie 'Variable-scale Geo-information', Martijn Meijers verschenen >>

In Publications on Geodesy is de publicatie 'Variable-scale Geo-information' van Martijn Meijers verschenen. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
(14-12-2011)

NCG Nieuwsbrief december verschenen >>

In de Nieuwsbrief informatie over de NCG, verschenen en te verschijnen publicaties, symposia, congressen en workshops.
(7-12-2011)

Twee nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van de NCG >>

Tijdens haar vergadering op 24 november jl. heeft de Nederlandse Commissie voor Geodesie prof.dr.ir. Arnold Bregt (Wageningen Universiteit) en prof.dr.ir. Ramon Hanssen (TU Delft) benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van de NCG.
(29-11-2011)

Publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL verschenen >>

In de Groene serie is de publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL', Leon van Berlo, Linda van den Brink, e.a. verschenen. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
(15-11-2011)

De Stichting De Hollandse Cirkel neemt verkoop NCG-publicaties over

Sinds 2011 geeft de NCG alleen nog digitale publicaties uit in de Gele en de Groene serie. Er worden sinds 2011 geen gedrukte exemplaren meer uitgegeven. Alle publicaties zijn gratis als pdf te downloaden.
De verkoop van de voorraad gedrukte publicaties is sinds november 2011 overgenomen door de Stichting De Hollandse Cirkel. Zie: www.hollandsecirkel.nl. Klik op: NCG-publicaties.
(8-11-2011)

3D Pilot NL ontvangt OGC 3D Award en vervolg project >>

Op 20 september jl. is tijdens de 3D Summit in Boulder (USA) de OGC 3D award (Open Geospatial Consortium) uitgereikt aan de 3D Pilot NL. De OGC Award is toegekend aan de 3D Pilot NL omdat Nederland het eerste land is dat op nationaal niveau afspraken maakt over een 3D standaard die de OGC 3D standaard 'CityGML' implementeert en deze tegelijkertijd volledig integreert met bestaande rijk-semantische 2D informatiemodellen (IMGeo en BGT).

Inmiddels is er op initiatief van Kadaster, Geonovum en I&M een Vervolgpilot 3D gestart, gericht op het ontwikkelen van instrumentarium om de implementatie van 3D in Nederland nog verder te ondersteunen (zie: www.geonovum.nl/nieuws/3d-pilot/vervolgtraject-3d-van-start). Met de input van 120 deelnemers zal in dit Vervolgtraject brede ervaring worden opgedaan met opbouw, beheer en gebruik van 3D data, waarbij er veel aandacht zal zijn voor de afstemming tussen de domeinen 'geo-informatie' en 'bouw informatie modellen' (BIM). Als je betrokken wilt zijn bij dit vervolgtraject, kun je je aanmelden bij projectleider Jantien Stoter (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meer informatie over de 3D Pilot NL >>
(1-11-2011)

Publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie' verschenen >>

In de Groene serie is de publicatie '3D Pilot. Eindrapport werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie' verschenen. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
(25-10-2011)

Mini-symposium Relatieve zeespiegelvariatie voor Nederland, 11 oktober >>

Hoe meet je het, hoe modelleer je het, en wat staat ons te doen? Mini-symposium georganiseerd door de Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie van de NCG in samenwerking met het TUD-Klimaatinstuut i.o.
Datum en tijd: 11 oktober 2011, 13:30 - 17:00 uur.
Locatie: Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft, Instructiezaal 4.99.
Verdere informatie >>
(5-10-2011)

Ktz. N.P. Kortenoeven nieuwe Chef der Hydrografie

Ktz. N.P. Kortenoeven is per 1 september 2011 ktz. F.P.J. de Haan opgevolgd als Chef der Hydrografie van de Dienst der Hydrografie van de Koninlijke Marine.
Kortenoeven werkte de afgelopen 2 jaar als stafofficier Maritieme Plannen bij de NAVO in Brussel. Daarvoor maakte hij 4 jaar deel uit van de Defensiestaf, binnen de afdeling Militaire Diplomatie en Relatiebeheer. De Haan, die de functie Chef der Hydrografie ruim 5 jaar vervulde, wordt adjunct directeur Communicatie bij het ministerie van Defensie.
(4-10-2011)

Publicatie '3D Pilot. Managementsamenvatting' verschenen >>

In de Groene serie is de publicatie '3D Pilot. Managementsamenvatting. Impressie van een jaar samenwerken' verschenen. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
(20-9-2011)

NCG Nieuwsbrief augustus verschenen >>

In de Nieuwsbrief informatie over (her)benoemingen van leden van de Commissie, verschenen en te verschijnen publicaties, symposia, congressen en workshops.
(23-8-2011)

Het EUREF National Report of the Netherlands 2011 te downloaden >>

Tijdens het EUREF-symposium van 25 - 27 mei 2011 in Chisniau (Moldavië) is het National Report of the Netherlands 2011 gepresenteerd. Het rapport is als pdf te downloaden.
(4-8-2011)

Prof.dr.ir. G.H. Ligterink overleden

Op 23 juli 2011 is oud-lid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie prof.dr.ir. G.H. Ligterink overleden. Prof. Ligterink was emeritus hoogleraar Fotogrammetrie aan de voormalige faculteit Geodesie van de TU Delft. Hij was van 1982 tot 1996 lid van respectievelijk de Rijkscommissie voor Geodesie en de Nederlandse Commissie voor Geodesie.
(28-7-2011)

Jaarverslag NCG 2010 verschenen >>

In het Jaarverslag 2010 van de NCG zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies in 2010. In het artikel 'Netwerken: eigendomsregistratie en informatie-uitwisseling ondergrondse netten' geeft dr.mr. B.A.M. Janssen (Kadaster) een overzicht van de procedure rondom de eigendomsregistratie en de uitwisseling van leidinggegevens, de kenmerken van deze regimes en de verschillen daartussen en tot slot een doorkijk naar de toekomst.
(28-7-2011)

2nd International Workshop on 3D Cadastres, 16-18 november 2011, Delft >>

FIG, EuroSDR en de TU Delft organiseren op 16-18 november 2011 de '2nd International Workshop on 3D Cadastres'. De workshop wordt gehouden in de Aula van de TU Delft in Delft. De NCG is sponsor van de workshop.
Verdere informatie >>
(12-04-2011)

Rapporten 3D Pilot zijn te downloaden >>

De rapporten van de 3D Pilot zijn beschikbaar en kunnen gedownload worden. Het zijn de rapporten van de werkgroepen Aanbod, Standaard, 3D testbed, Use cases en de Managementsamenvatting.
Rapporten 3D Pilot >>
(09-06-2011)

3D-pilot congres, 16 juni Rotterdam >>

Op 16 juni 20110 organiseren Geonovum, Kadaster, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Commissie voor Geodesie de slotbijeenkomst van de 3D-pilot. Meer dan 60 organisaties hebben het afgelopen jaar samengewerkt om toepassingen van 3D geo-informatie een impuls te geven. Aan de hand van use cases zijn verschillende aspecten in kaart gebracht, variërend van 3D data-inwinning, definitie van 3D standaarden, beheer van 3D data en gebruik ervan in toepassingen. De uitkomsten zullen in juni breed worden gepresenteerd. Wilt u weten hoe Nederland tot een generieke aanpak van 3D komt? Bent u nieuwsgierig naar waar 3D geo-informatie de komende jaren een rol gaat spelen? Wilt u te weten komen wat ook uw organisatie kan met beschikbare 3D data en technieken? Houdt dan de website in de gaten. Het congres wordt gehouden in de Cruise Terminal in Rotterdam.
(07-03-2011)

Seminar Sensor Web Enablement, 23 juni 2011, TNO, Utrecht >>

Op 23 juni 2011 organiseren INCAS3, Geologische Dienst Nederland, Geonovum, KNMI, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Rijkswaterstaat enWageningen University & Research Centre het Seminar Sensor Web Enablement.
De razendsnelle ontwikkelingen in sensortechnologie, geo-informatie structuur en internet maakt het mogelijk meer te meten dan ooit tevoren. Maar wat weten we eigenlijk? Hoe en waar passen we deze kennis toe? Wat kunnen we allemaal meten? Wat doen we met al deze data? En wat kunnen standaarden en een geo-informatie infrastructuur hierin betekenen. Deze vragen staan centraal tijdens het Seminar Sensor Web Enablement. Het seminar richt zich op de brede ontwikkelingen van sensoren en de bijbehorende standaarden. De kansen voor sensoren in specifieke toepassingsgebieden komen uitgebreid aan bod tijdens interactieve sessies. Het gebruik van sensoren in de volgende domeinen wordt bediscussieerd: Sensors in watermanagement and flooding, Enviroment and health protection, Mobility and transport, Precision farming and meteorology, Developments in Sensor Web Enablement.
(26-4-2011)

Workshop: 'ISO/TC 211 Normen in actie', 25 mei 2011, Fac. L&R TU Delft >>

Op 25 mei 2011 organiseert ISO/TC 211 samen met NEN de workshop: 'ISO/TC 211 Normen in actie'. Interoperabiliteit staat centraal in het volle, leerzame programma. Een mix van internationale en Nederlandse sprekers praat u bij op actuele ontwikkelingen als CityGML in de 3D pilot, het test framework voor INSPIRE services en standaardisatie voor observaties en metingen. Deelname is gratis.
(04-04-2011)

Werkplan en Onderzoeksagenda 2011 van de Subcommissie Mariene Geodesie >>

De Subcommissie Mariene Geodesie heeft een nieuw Werkplan en Onderzoeksagenda. De Subcommissie stimuleert geodetische onderzoeksvoorstellen die zijn toegepast op de mariene omgeving en coördineert marien-geodetische ontwikkelingen in Nederland op het gebied van onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Daarnaast adviseert de Subcommissie de NCG, de sector en de Nederlandse samenleving over de mariene geodesie.
Werkplan en Onderzoeksagenda 2011 >>
(12-04-2011)

Afscheidsrede prof.mr. Jaap Besemer

Op woensdag 23 maart 2011 om 15.00 uur houdt prof.mr. Jaap Besemer, hoogleraar Geo-informatie infra-structuur in de faculteit Techniek, Bestuur en Management/Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft, zijn afscheidrede 'Basisregistraties, regulering of dienstverlening'. Aan prof. Besemer is op 1 augustus 2010 eervol ontslag verleend. De afscheidsrede wordt gezamenlijk gehouden met die van mw. prof.dr. J. de Jong, hoogleraar Onroe-rend-goedrecht in de faculteit Techniek, Bestuur en Management/Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft, aan wie met ingang van 1 juni 2011 eervol ontslag is verleend. De titel van haar rede luidt 'Basisregistraties en privaat hergebruik: voer voor e-business?' De afscheidsredes wordt gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 3 in Delft.
(03-03-2011)

Workshop IIPGeo 'Toekomstscenario’s voor innovatie met locatie' >>

Het ICT Innovatieplatform Geo (IIPGeo) organiseert op vrijdag 25 maart a.s. van 9.30 tot 13.30 uur een open workshop over de rol van de geo-informatiesector, getiteld 'Toekomstscenario’s voor innovatie met locatie'. De workshop vormt tevens de kick-off van het IIPGeo. Het IIPGeo is een samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs met als doel om innovaties met geo-informatie te bevorderen.
Aanmelden voor de workshop kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van: 'workshop IIPGeo'. Vergeet niet naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer te vermelden. De toegang is gratis, wees er op tijd bij; er is maar beperkt ruimte. Nadere informatie over het programma en de locatie volgt.
Informatie >>
(03-03-2011)

Afscheidsrede prof.dr. Reiner Rummel

Corresponderend Commissielid en oud-voorzitter van de NCG prof.dr. Reiner Rummel neemt op 30 maart a.s. afscheid van de TU München met de lezing 'Die Anziehungskraft der Erde'. De afscheidsrede wordt gehouden in de Hörsaal N1190, 1 OG. Nordgelände van de TU München.
(03-03-2011)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com