logo NCGeo

Jaarverslag 2005 NCGGS 44, Peter J.M. van Oosterom and Marc. J. van Kreveld (Editors), Geo-information and computational geometryPoG 63, Rob Lemmens, Semantic interoperability of distributed geo-servicesT. Rabbani Shah, Automatic reconstruction of industrial installations using point clouds and images, PoG 62Kroes, Precise Relative Positioning, 61Geodetische systemen, Strang van Hees, 30Van Oort, Spatial data quality, 60

Studiedag Sensor web enablement >>

De Subcommissie Geo-Informatie Modellen (GIM) van de NCG organiseert op donderdag 1 februari 2007 een studiedag over de ontwikkeling en toepassing van 'Sensor web enablement'. Het seminar wordt gehouden in het Auditorium van TNO Bouw en Ondergrond, Princetonlaan 6 te Utrecht. De voertaal van de studiedag is Engels. (27-11-2006)

De NCG stelt twee nieuwe subcommissies geo-informatie in

De Nederlandse Commissie voor Geodesie heeft tijdens haar vergadering van 7 december jl. twee nieuwe subcommissies ingesteld op het gebied van de geo-informatie: de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens onder voorzitterschap van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (ITC) en de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur onder voorzitterschap van prof.dr.ir. A.K. Bregt (WU). De eerste subcommissie richt zich primair op de inwinning en de modellering van ruimtelijke basisgegevens. De tweede subcommissie richt zich op alle componenten van de geo-informatie infrastructuur: technologie, standaarden, ruimtelijke data, beleid, mens en organisatie. De precieze taken en de samenstelling van de subcommissies worden in de loop van het jaar vastgesteld. De huidige Subcommissie Geo-Informatie Modellen wordt dan opgeheven. (20-12-2006)

Prof.dr. D.G. Simons (DEOS TU Delft) lid van de NCG >>

Prof.dr. D.G. Simons is per 7 december lid geworden van de Nederlandse Commissie voor Geodesie. Prof. Simons is fulltime hoogleraar Akoestische Remote Sensing bij DEOS (Department of Earth Observation and Space Systems) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek van de TU Delft.
Tijdens de vergadering van de Commissie op 7 december heeft prof.dr. H.F.L. Ottens i.v.m. zijn emeritaat afscheid van de Commissie genomen. (11-12-2006)

De reeks Publications on Geodesy te downloaden als pdf >>

Alle publicaties uit de reeks Publications on Geodesy (63 nummers) zijn beschikbaar als pdf-file en kunnen gratis gedownload worden. De recente publicaties van de Groene serie zijn ook als pdf beschikbaar. In de loop van 2007 zijn alle publicaties uit deze serie ook als pdf te downloaden. (28-11-2006)

Jaarverslag 2005 is verschenen >>

In het Jaarverslag 2005 van de NCG zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies. De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op het gebied van de geodesie en de geo-informatie.
Het speciale artikel in het jaarverslag is gewijd aan het wetenschappelijke werk van prof. Baarda. Het is geschreven door zijn oud-collega en oud-secretaris van de Commissie prof.ir. J.E. Alberda. Prof. Alberda geeft een schets van het wetenschappelijk denken en ontwikkelen van prof. Baarda vanaf de oorlogsjaren 1940. (31-10-2006)

Geo-information and computational geometry >>

In de Groene serie is verschenen 'Geo-information and computational geometry' door Peter J.M. van Oosterom en Marc. J. van Kreveld (Editors). In de publicatie zijn de voordrachten gepubliceerd van de studiedag 'Geo-information and computational geometry' gehouden op 14 november 2005 in Utrecht en georganiseerd door de Subcommissie Geo-Informatie Modellen. (31-10-2006)

Onderzoeksprojecten geodetische infrastructuur >>

Dr.ir. P. Ditmar (TU Delft) heeft voor de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen een overzicht gemaakt van onderzoeksprojecten in Nederland op het werkgebied van de Subcommissie. Het gaat om ca. 25 projecten op het gebied van o.a. Galileo, GNSS, plaatsbepaling, meteorologie, zwaartekracht en geoïde.
(5-10-2006)

Semantic interoperability of distributed geo-services >>

In Publications on Geodesy (Gele serie) is de publicatie 'Semantic interoperability of distributed geo-services' door Rob Lemmens verschenen.
Delft, 2006. 308 pagina's. ISBN-13: 978 90 6132 298 6.
ISBN-10: 90 6132 298 7. € 16,00  (19-9-06)

NCG lid van EuroSDR

De NCG heeft zich aangemeld voor het lidmaatschap van EuroSDR (European Spatial Data Research). EuroSDR is een onderzoeksplatform voor academische instituten, nationale geo-informatie en cartografische diensten, de private sector, de industrie en gebruikersgroepen die werken aan de totstandbrenging van technologische ontwikkelingen voor nationale en Europese data-infrastructuren die essentieel zijn voor ruimtelijke planning en ontwikkeling. Het doel van de organisatie is om systemen te onderzoeken en te ontwikkelen voor de productie en de verspreiding van ruimtelijke basisgegevens en ruimtelijke informatie en het bevorderen van toepassingen hiervoor. EuroSDR wil tevens de interactie en de samenwerking stimuleren tussen enerzijds onderzoeksorganisaties en anderzijds de publieke en private sector. Tevens wil zij ideeën uitwisselen over relevante onderzoeksproblemen en verkregen onderzoeksresultaten doorgeven aan organisaties die geografische (ruimtelijke) data en informatie produceren (zie ook: www.eurosdr.net). EuroSDR is de opvolger van de OEEPE (Organisation Européenne d'Etudes Photogrammétriques Expérimentales).

De NCG wijst in overleg met betrokken organisaties (o.a. het Kadaster en RWS AGI) de nationale vertegenwoordigers in EuroSDR aan. Dit zijn voor de komende periode dr. Jantien Stoter (ITC) en ir.drs. Aart Jan Klijnjan (Kadaster). (16-8-06)

Prof. Baarda-lezing: De aanblik van de aarde over tienduizend jaar

De titel van de tweede Prof. Baarda-lezing door prof.dr. Salomon Kroonenberg (TU Delft) is nu bekend: 'De aanblik van de aarde over tienduizend jaar'. De lezing wordt gehouden tijdens het GIN-symposium op 15 november a.s. in Ede. (4-7-06)

Automatic reconstruction of industrial installations using point clouds and images >>

In Publications on Geodesy (Gele serie) is de publicatie Automatic reconstruction of industrial installations using point clouds and images door Tahir Rabbani Shah verschenen.
Publications on Geodesy 62, Delft, 2006. 194 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 297 9. ISBN-10: 90 6132 297 9. € 11,00

Precise relative positioning of formation flying spacecraft using GPS >>

In Publications on Geodesy (Gele serie) is de publicatie Precise relative positioning of formation flying spacecraft using GPS door Remco Kroes verschenen.
Delft, 2006. 184 pagina's. ISBN-13: 978 90 6132 296 2. ISBN-10: 90 6132 296 0. € 10,50

Rapport Taakgroep Ruimtelijke Basisgegevens 2010 >>

De Taakgroep Ruimtelijke Basisgegevens 2010 heeft advies uitgebracht in haar rapport 'Ruimtelijke basisgegevens 2010'. Aanleiding hiervoor is de snelle en veelzijdige ontwikkeling van de geo-informatievoorziening. Het rapport beschrijft de huidige stand van zaken, de gewenste toekomstige voorziening van ruimtelijke basisgegevens en de daarvoor benodigde ontwikkelingen. Deze leiden tot de onderzoeksvragen die de komende jaren de aandacht van de NCG vragen. (28-2-06)

Prof.dr. Salomon Kroonenberg (TU Delft) houdt Prof. Baarda-lezing

De NCG heeft in 2004 de Prof. Baarda-lezing ingesteld. De tweejaarlijkse lezing wordt vanaf 2006 gehouden tijdens het GIN-symposium. De komende lezing wordt op 15 november a.s. gehouden door prof.dr. Salomon Kroonenberg (TU Delft) tijdens het GIN-symposium in Ede. (8-2-06)

Verbeterde mogelijkheden om baggerwerkzaamheden te voorspellen met hoogprecieze kartering in drukke scheepvaartroutes >>

Het Dagelijks Bestuur van de NCG heeft het verzoek van de Subcommissie Mariene Geodesie toegekend voor financiële steun van het promotie-onderzoek 'Verbeterde mogelijkheden om baggerwerkzaamheden te voorspellen met hoogprecieze kartering in drukke scheepvaartroutes'. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ir. Jeroen van den Ameele (TU Delft). (6-2-06)

Globale en lokale geodetische systemen >>

In de Groene serie is de 4e herziene versie van Globale en lokale geodetische systemen door Govert Strang van Hees verschenen.
Nederlandse Commissie voor Geodesie 30, Delft 2006. 84 pagina's. 4e herziene druk. ISBN 90 6132 291 X. € 6,00. (18-1-06)

Spatial data quality: from description to application >>

In Publications on Geodesy (Gele serie) is de publicatie Spatial data quality: from description to application door Pepijn van Oort verschenen. Het is het resultaat van het promotieonderzoek 'Kwaliteit van geo-informatie en implicaties voor toepassingen', dat medegefinancierd is door de NCG.
Delft, 2005. 140 pagina's. ISBN 90 6132 295 2. € 7,50. (16-1-06)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com