logo NCGeo

De aarde in maat en beeld. Ontwerp: Primo Ontwerpers, Delft.Jaarverslag 2004Sithole, Segmentation, 59De Bruijne, Referentiestelsels, 43P. van Oosterom, Standards in ActionVerhagen, The GNSS, 58Prof. Baarda, foto A. Smits (TU Delft, 1983)

Lezing 'Nederland in beweging. Aardobservatie, NAP, bodemdaling' >>

Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen, hoogleraar Mathematische geodesie en puntsbepaling aan de TU Delft en voorzitter van de NCG heeft op 28 november 2005 in het Akademie-gebouw van de KNAW de lezing 'Nederland in beweging. Aardobservatie, NAP, bodemdaling' gegeven. De uitgeschreven versie is op de website gepubliceerd (8-12-05)

Presentaties studiedag 'Geo-information and computational geometry' >>

Van de op 14 november 2005 door de Subcommissie Geo-Informatie Modellen (GIM) georganiseerde studiedag 'Geo-information and computational geometry' zijn presentaties en hand-outs beschikbaar. (22-11-05)

Onderwijs en onderzoek in de mariene geodesie >>

Dr.ir. C.D. de Jong (Fugro-Intersite B.V.) heeft een update gemaakt van het overzicht van het internationale aanbod aan onderwijs en onderzoek in de mariene geodesie. (2-11-05) 

Officiële coördinatenstelsels van Nederland >>

Referentiestelsels in nationaal, Europees en mondiaal verband zijn het aandachtspunt van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen van de NCG. Op een nieuwe pagina worden de officiële coördinatenstelsels van Nederland beschreven. (24-10-05)

Subcommissie Geodetische Infrastructuur heeft nieuw werkprogramma >>

De Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen heeft het 'Werkprogramma 2005 - 2007' opgesteld. Hierin worden o.a. de geplande activiteiten op het gebied van de nationale geometrische infrastructuur, het volgen van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen en de internationale activiteiten beschreven. (17-10-2005)

Ktz. F.P.J. de Haan is de nieuwe Chef der Hydrografie

Ktz. F.P.J. de Haan is per 29 september 2005 ktz. R. van Rooijen opgevolgd als Chef der Hydrografie. Ktz. F.P.J. de Haan volgt ktz. R. van Rooijen daarmee tevens op als lid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie en als voorzitter van de Subcommissie Mariene Geodesie. (29-9-2005)

Abstracts studiedag Geo-information and computational geometry >>

De abstracts van de studiedag 'Geo-information and computational geometry' zijn beschikbaar. (12-9-2005)

Subcommissie GIM stelt nieuwe Thema's voor onderzoek op >>

De Subcommissie Geo-Informatie Modellen heeft de nota 'Thema's voor onderzoek 2005 - 2010' opgesteld. De Subcommissie wenst hiermee een perspectief te schetsen van haar werkgebied met als doel bepaalde ontwikkelingen in de geo-informatie meer gericht te kunnen sturen. Hiertoe zijn tien thema's geformuleerd die een kader vormen voor discussie en waarbinnen onderzoeksvragen en onderzoeksprojecten geplaatst en getoetst kunnen worden. (15-8-2005)

Nieuwe naam en programma Subcommissie Infrastructuur >>

De Subcommissie Geometrische Infrastructuur heeft een nieuw beleidsprogramma opgesteld en een nieuwe naam aangenomen: Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen. (11-8-2005)

De NCG heeft een nieuwe website

Vanaf 10 augustus 2005 is de nieuwe website van de NCG on line. Nog niet alle pagina's zijn gemaakt of afgemaakt. Hieraan wordt de komende tijd gewerkt. Heeft u suggesties voor verbeteringen of correcties dan horen wij dat graag (webmaster). De website is ontworpen door Frans Schröder (NCG) en technisch gerealiseerd voor 2bInsite Delft. (10-8-05)

Studiedag Geo-information and computational geometry >>

De Subcommissie Geo-Informatie Modellen (GIM) van de NCG organiseert in samenwerking met Geo Information Nederland (GIN) op maandag 14 november 2005 de studiedag 'Geo-information and computational geometry'. (28-6-05)

Het Jaarverslag 2004 van de NCG is verschenen >>

In het Jaarverslag 2004 van de NCG zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies en taakgroep in 2004. De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied.
In het speciaal voor het Jaarverslag geschreven artikel Honderd en 25 jaar Commissie voor Geodesie in Nederland geeft prof.dr.ir. L. Aardoom een overzicht van de geschiedenis van de Commissie over met name de afgelopen 25 jaar. (27-6-2005)

Prof. Van Oosterom (TU Delft) en dr. Brouwer (KNMI) lid van de NCG

Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom en dr.ir. F.J.J. Brouwer zijn met ingang van 24-5-2005 lid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie geworden. Prof. Van Oosterom is hoogleraar GIS-technologie aan de TU Delft en lid van de Subcommissie Geo-Informatie Modellen van de NCG. Dr. Brouwer is hoofddirecteur van het KNMI en was als voorzitter van de Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie eerder lid van de Commissie. (1-6-2005)

Het Dagelijks Bestuur van de NCG is uitgebreid met drie nieuwe leden

Met ingang van 24-5-2005 zijn de NCG-leden mw. drs. Th.A.J. Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster), dr.ir. F.J.J. Brouwer (hoofddirecteur KNMI) en prof.dr. R. Klees (TU Delft) toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van de NCG. (1-6-2005)

Segmentation and Classification of Airborne Laser Scanner Data >>

In Publications on Geodesy (Gele serie) is verschenen: Segmentation and Classification of Airborne Laser Scanner Data door George Sithole. Publications on Geodesy 59, Delft, 2005. 204 pagina's. ISBN 90 6132 292 8 € 10.00. (28-4-2005)

De geodetische referentiestelsels van Nederland >>

In de Groene serie is verschenen de tweetalige publicatie: De geodetische referentiestelsels van Nederland. Definitie en vastlegging van ETRS89, RD en NAP en hun onderlinge relaties. Geodetic reference frames in the Netherlands. Definition and specification of ETRS89, RD and NAP, and their mutual relationship door Arnoud de Bruijne et al. Delft, 2005. 132 pagina's. ISBN 90 6132 291 X. € 8,50. (25-4-2005)

Geo-information Standards in Action >>

In de Groene serie is verschenen: Geo-information Standards in Action. NCG/GIN Farewell Seminar Henri J.G.L. Aalders, Delft, 17 November 2004 door Peter J.M. van Oosterom (Editor). Delft, 2005. 98 pagina's. ISBN 90 6132 289 8. € 5,25. (25-4-2005)

Prof.mr. J.W.J. Besemer houdt oratie

Prof.mr. J.W.J. Besemer - lid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie - houdt op woensdag 27 april 2005 om 15.00 uur in de Aula van de TU Delft zijn oratie getiteld 'Belang, bewustzijn en betrokkenheid, De rijksoverheid en de geo-informatie infrastructuur'. (22-3-2005)

The GNSS integer ambiguities: estimation and validation >>

In Publications on Geodesy (Gele serie) is verschenen: Sandra Verhagen, The GNSS integer ambiguities: estimation and validation. Publications on Geodesy 58, Delft, 2005. 194 pagina's. ISBN 90 6132 290 1. € 10.00. (24-01-2005)

In memoriam prof. Willem Baarda (1917 - 2005) >>

Op 2 januari j.l. is het erelid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie prof.dr.ir. Willem Baarda (1917 - 2005) overleden. De crematieplechtigheid heeft inmiddels in familiekring plaatsgevonden. Prof. Baarda was van 1952 tot 1996 lid van de Commissie en vanaf 1996 erelid. Hij was van 1957 tot 1980 secretaris en van 1980 tot 1987 voorzitter van de Commissie.
Prof. Baarda was Civiel-landmeter en Geodetisch ingenieur, emeritushoogleraar aan de TU Delft, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, eredoctor van de Universität Stuttgart en drager van de Levallois Medaille van de International Association of Geodesy. (11-1-2005)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com