logo NCGeo

Jaarverslag 2003 van de NCG

Het Jaarverslag 2003 van de NCG is verschenen. In het Jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie en haar subcommissies in 2003. De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat, de Dienst der Hydrografie en de Topografische Dienst doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied. In een speciaal voor het Jaarverslag geschreven artikel beschrijven dr. J.E. Stoter, prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom en mr.dr. H. Ploeger een geavanceerd driedimensionaal kadastermodel toegepast op volumepercelen die niet langer gerelateerd zijn aan de grondpercelen. (26-10-2004)

Seminar Standaarden in actie

Op 17 november a.s., Wereld GIS-dag, wordt door de sectie Geo-ICT van GIN in samenwerking met de Subcommissie Geo-Informatie Modellen van de NCG het seminar Standaarden in actie gehouden. Het seminar vindt plaats in de Aula van de TU Delft en is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van van prof.ir. Henri Aalders. (22-9-2004)

Tentoonstelling De aarde in beeld

De tentoonstelling De aarde in beeld die de afgelopen maanden in het Techniek Museum Delft is gehouden in het kader van het 125-jarig bestaan van de NCG heeft 12.456 bezoekers getrokken. De tentoonstelling staat daarmee, gerelateerd aan de tijd waarin hij heeft gestaan, op de derde plaats van de meest bezochte tentoonstellingen van het Techniek Museum van de laatste acht jaar. De populaire workshop Waterpassen, die speciaal voor de tentoonstelling is ontwikkeld, blijft opgenomen in het educatieve aanbod van het museum. (26-8-2004)

De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel

In de Groene serie is in samenwerking met de Stichting De Hollandse Cirkel verschenen: H.C. Pouls, De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel. Delft, 2004. 102 pagina's. ISBN 90 6132 287 1. € 9,00. (23-8-2004)

3D Cadastre

In Publications on Geodesy (Gele serie) is verschenen: Jantien E. Stoter, 3D Cadastre. Delft, 2004. 346 pagina's. ISBN 90 6132 286 3. € 10,50. (23-8-2004)

Mapping opportunities
Het tijdschrift Nature wijdt een artikel aan de kansen van wetenschappers die geografische informatie systemen weten te combineren met satellietdata. Het US Department of Labor heeft eerder dit jaar geotechnologie naast nanotechnologie en biotechnologie aangewezen als één van de drie meest belangrijk opkomende werkvelden. Mapping opportunities, Nature, Vol 427, 22-01-2004. (23-6-2004)

Presentaties van de Studiedag GeoMetaMatica

Presentaties van de Studiedag GeoMetaMatica over metagegevens voor geografische informatie op 18 mei 2004 georganiseerd door de Subcommissie Geo-Informatie Modellen van de NCG staan op de website. (24-5-2004)

GeoMetaMatica

In de Groene serie is verschenen: L. Heres (redactie), GeoMetaMatica. Inleidingen van de studiedag over metagegevens voor geografische informatie. Subcommissie Geo-Informatie Modellen, Utrecht, 18 mei 2004. Delft, 2004. 62 pagina's. ISBN 90 6132 285 5. € 7,50. (19-52004)

Tentoonstelling De aarde in beeld

De tentoonstelling 'De aarde in beeld' in het Techniek Museum Delft is verlengd tot en met 15 augustus 2004. Zie ook het persbericht en de folder. (17-5-2004)

Troposphere Modeling and Filtering for Precise GPS Leveling

In de serie Publications on Geodesy is verschenen: Frank Kleijer, Troposphere Modeling and Filtering for Precise GPS Leveling. Delft, 2004. 282 pagina's. ISBN 90 6132 284 7. € 8,50. (15-4-2004)

Drie meter zeespiegelstijging in twintig jaar: lessen van de Kaspische Zee

Presentatie van prof. Salle Kroonenberg (TU Delft) 'Drie meter zeespiegelstijging in twintig jaar: lessen van de Kaspische Zee' gehouden tijdens het symposium 'De aarde op maat' op 20 februari j.l. in Delft. (29-3-2004)

Studiedag GeoMetaMatica

De Subcommissie Geo-Informatie Modellen van de Nederlandse Commissie voor Geodesie organiseert op dinsdag 18 mei 2004 in het Mobilion in Utrecht de Studiedag GeoMetaMatica over metagegevens voor geografische informatie. (23-3-2004)

Geodesie en het systeem aarde

Presentatie van prof. Reiner Rummel Geodesie en het systeem aarde (Prof. Baarda lezing) gehouden tijdens het symposium 'De aarde op maat' op 20 februari j.l. in Delft. (15-3-2004)

Drs. Jantien Stoter wint de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2004. (2-3-2004)

Geodesie. De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend

Het boek 'Geodesie. De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend' door Eric Berkers e.a. is verschenen. (2-3-2004)

Taakgroep Ruimtelijke Basisgegevens 2010

De NCG heeft de Taakgroep Ruimtelijke Basisgegevens 2010 ingesteld. De Taakgroep gaat binnen 1,5 jaar een rapport uitbrengen over o.a. de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke basisgegevens en de gegevensinwinning. (21-1-2004)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com